I mlčení je lež aneb Jak učit o době komunismu

Školící semináře pro pedagogy navazují na závěry konference, která se konala v prosinci 2008 v Ostravě, a probíhají od začátku roku 2009 ve školách v moravskoslezském regionu (dosud např. Jazykové gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě, Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě-Porubě, ZŠ Mitušova 8 v Ostravě ap.).

Semináře pedagogům přináší

  • pohled na jedno téma z mnoha úhlů (perspektiva historická, politologická, prožitková)
  • informace o aktuální historické interpretace tématu
  • účast na společné tvorbě konkrétních výukových materiálů
  • zdarma DVD s dokumenty a pracovními materiály
  • účast na didaktickém workshopu s praktickými výstupy
Všechny semináře jsou rozděleny do dvou částí. V první se tématu věnují odborníci: historikové, politologové, právníci nebo novináři, jejich vystoupení doprovází projekce autorského filmového dokumentu. Druhá část je metodicko – didaktická, má charakter semináře, kde jsou učitelé seznamováni s možnými metodami, jak téma atraktivně, interaktivně a tvořivě prezentovat před žáky či studenty. Semináře vedou zkušení pedagogové a jejich účastníci získají zdarma všechny materiály k výuce na interaktivním DVD.
 
Záštitu nad akcí převzal místopředseda senátu ČR MVDr. Jiří Liška
 
Odbornými partnery byly ÚSTR Praha a Mezinárodní politologický ústav MU v Brně. Jako lektoři jsou využívání jednak pracovníci uvedených ústavů, ale zejména pedagogové, kteří se dané tématice dlouhodobě věnují a jsou členové o.s. PANT či jeho stálými blízkými spolupracovníky.
 
Mediálními partnery byla Česká televize, MF DNES a iDNES.cz.