Paměť kraje - náměty pro atraktivní výuku

 

 

Seminář o disentu a samizdatu

 

V Archivu města Ostravy se 13. listopadu 2014 konal další seminář pro pedagogy v rámci projektu Paměť kraje – náměty pro atraktivní výuku. Dané téma obsáhl historicky, ale také ve vzpomínkách vzácných hostů či konkrétních možnostech metodického zpracování pro potřeby školní výuky. Více informací si můžete přečíst na vzdělávacím portálu Moderní dějiny.

 

Seminář Prevence projevů extremismu

 

Občanské sdružení PANT zve učitele a další pedagogické pracovníky z Moravskoslezského kraje na vzdělávací seminář s názvem Prevence projevů extremismu ve školách. Navazuje na  nový výukový materiálu, který vznikl v rámci grantu Paměť kraje, náměty pro atraktivní výuku. Další informace, program a přihlášku najdete na vzdělávacím portálu Moderní dějiny.cz.

 

Podzimní semináře pro učitele MS kraje

 

Občanské sdružení PANT a redakce portálu Moderní dějiny.cz si dovolují pozvat učitele z Moravskoslezského kraje na vzdělávací semináře v rámci projektu Paměť kraje. Tyto akreditované vzdělávací programy jsou tematicky zaměřeny na proměny hranic, historii menšin či migrací a disent v období normalizace. Podrobnosti o nich a přihlášky najdete na portálu Moderní dějiny.cz. 

 

Dvoudenní seminář věnovaný výročí roku 1989

 

Členové Občanského sdružení PANT a redaktoři portálu Moderní dějiny.cz připravili pro učitele Moravskoslezského kraje metodický seminář věnovaný výročí roku 1989. Dvoudenní setkání proběhne v pátek a sobotu 12. a 13. září 2014. Více informací najdete na vzdělávacím portálu Moderní dějiny.cz.

 

Prevence projevů extremismu ve školách

 

Občanské sdružení PANT zahájilo v rámci grantu Paměť kraje, náměty pro atraktivní výuku program Prevence projevů extremismu ve školách. Jeho cílem je vytvoření metodické pomůcky pro učitele Moravskoslezského kraje, která by fungovala jako návod, jak s žáky preventivně pracovat a jak na konkrétní projevy pravicového extremismu reagovat. Projekt odstartoval v pondělí 4. listopadu 2013 odbornou debatou, která definovala okruhy, jež by měl tento materiál obsahovat. Podrobnosti o diskusním stole najdete na vzdělávacím portálu Moderní dějiny.cz.

 

Seminář projektu Paměť kraje v Hrabyni a Kravařích

 

V pátek a sobotu (20. - 21. 9. 2013) se v Hrabyni a Kravařích uskutečnil dvoudenní podzimní seminář Moderních dějin, první akce projektu Paměť kraje. Dva dny metodických nápadů, inspirací a setkání se zajímavými hosty a lektory pro učitele z Moravskoslezského kraje se odehrávaly v tvůrčí atmosféře a přinesly 45 účastníkům z řad učitelů dějepisu mnoho cenných informací, námětů i konkrétních materiálů do výuky dějepisu. Podrobnosti o dvoudenním setkání najdete na portálu Moderní dějiny.cz.

 

Program dvoudenního podzimního semináře Moderních dějin

 

Seminář pro učitele Moravskoslezského kraje se uskuteční 20.-21. září 2013 a je součástí našeho nového projektu s názvem „Paměť kraje – náměty pro atraktivní výuku“, který je financován v rámci OP VK ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Jeho náplní budou „Konkrétní inspirativní výukové a aktivizační metody v dějepise“ akreditovaný MŠMT. Podrobnosti o dvoudenním programu najdete na portálu Moderní dějiny.cz.

 

Projekt Občanského sdružení PANT Paměť kraje

 

Tento projekt je zaměřen na pracovníky škol a školských zařízení Moravskoslezského kraje a jeho náplní budou moderní formy výuky historie 20.století v kontextu regionálních dějin. Nepochybně zde najdou inspiraci rovněž kolegové z dalších společenskovědních předmětů i jiných regionů České republiky. Podrobnosti naleznete zde.