Projekt Moderní dějiny pro učitele, atraktivně a inspirativně

Poslední volná místa na podzimních seminářích

 

Na říjnových seminářích pořádaných Občanským sdružením PANT jsou ještě volná místa. Vzdělávací semináře pro pedagogy jsou akreditované MŠMT a uskuteční se v Hradci Králové, Kladně, Českých Budějovicích, Jablonci nad Nisou. Využijte možnosti přihlásit se zde.

 

Úspěch cyklu Sami proti zlu na Ekofilmu

 

Kolekce filmů Sami proti zlu, vytvořená v rámci projektu Občanského sdružení PANT Moderní dějiny pro učitele, konkrétně snímky Holocaust Luďka Eliáše a Jan Zajíc – Pochodeň č. 2, zvítězila v kategorii Člověk a společnost na 38. ročníku mezinárodního filmového festivalu Ekofilm. „Životní prostředí nemusí otravovat jen smog, prach a karcinogenní látky, ale také totalitní mocenské struktury. Hrdinové filmu dokumentární série Sami proti zlu se totalitnímu režimu, ať už nacistickému nebo komunistickému, postavili. A my jsme na jejich příbězích chtěli mimo jiné ukázat, že i proti totalitě je potřeba naši společnost chránit,“ míní Monika Horsáková, dramaturgyně a spoluscenáristka cyklu. Celou tiskovou zprávu najdete zde.

 

Výsledky projektu Moderní dějiny pro učitele

 

Projekt Moderní dějiny pro učitele, atraktivně a inspirativně, podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu, byl realizován v období od 1. července 2011 do 30. června 2012. Podrobnosti o výsledcích projektu si můžete přečíst zde.

 

Seminář Charta 77 a disent v Československu

 

Občanské sdružení PANT připravilo v rámci projektu Moderní dějiny pro učitele v pořadí již pátý seminář, tentokrát na téma "Charta 77 a disent v Československu", ve kterém se historici, pamětníci a metodici věnovali opozičním silám v normalizační ČSSR. Seminář se uskutečnil v pondělí 18. června 2012 na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě. Podrobnosti najdete na portále Moderní dějiny.cz.

 

Československé opevnění a Ostravská operace - manuál pro přípravu exkurze

 

V příloze si můžete stáhnout manuál pro přípravu exkurze „Po stopách československého opevnění a Ostravské operace“. Najdete zde vše, co potřebujete pro realizaci exkurze - historii míst, vzpomínky a medailony pamětníků, praktické informace a rady, metodické tipy, otevírací doby památek, ceny vstupného a kontakty. Ke stažení na portálu Moderní dějiny.cz.

 

Červnové semináře: Ostrava a Frýdek-Místek

Občanské sdružení PANT a redakce portálu Moderní dějiny.cz si Vás dovolují pozvat na další dva semináře pro pedagogy, které jsou součástí projektu Moderní dějiny pro učitele. První z nich - "Politické procesy v Československu" se bude se konat 14. června 2012 na Střední průmyslové škole, Obchodní akademii a Jazykové škole ve Frýdku-Místku, druhý s tématem "Charta 77 a opozice ve východním bloku" 18. června 2012 na Gymnáziu Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě. Podrobnosti a přihlášky na portálu Moderní dějiny.cz.

 

Tábor Vojna, Praha - manuál pro přípravu exkurze

V rámci projektu „Moderní dějiny pro učitele, atraktivně a inspirativně“, který je financován v rámci OP VK ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, vznikl manuál pro realizaci exkurze do Prahy a bývalého lágru Vojna u Příbrami. Stáhnout si jej můžete na portálu Moderní dějiny.cz.

 

Berlín - manuál pro přípravu exkurze

V rámci projektu „Moderní dějiny pro učitele, atraktivně a inspirativně“, který je financován v rámci OP VK ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, vznikl manuál pro realizaci exkurze na téma Německo ve víru událostí 20. století. Stáhnout si jej můžete na portálu Moderní dějiny.cz.

 

Po stopách československého opevnění a Ostravské operace

Učitele Moravskoslezského kraje jsme 17. května 2012 vyvezli historickým autobusem na jednodenní vzdělávací exkurzi po stopách předválečného československého opevnění a bojů II. světové války na Ostravsku. Navštívili jsme historická místa, památníky a také nové muzeální expozice vztahující se k významným událostem Ostravské operace či výstavbě československého předválečného opevnění. Kromě poznatků a prožitků si učitelé přivezli metodický manuál pro přípravu vlastní dějepisné exkurze. Celý článek si můžete přečíst na portálu Moderní dějiny.cz.

 

Po místech utrpení našich předků s Moderními dějinami

V rámci projektu Moderní dějiny pro učitele jsme ve dnech 26.–27. dubna 2012 uspořádali pro učitele Moravskoslezského kraje dvoudenní vzdělávací exkurzi do Prahy a Památníku Vojna u Příbrami. Navštívili jsme historická místa, památníky a také muzeální expozice vztahující se k významným událostem národních dějin 20. století. Kromě poznatků a prožitků učitelé získali metodický manuál pro přípravu vlastní dějepisné exkurze. Více informací naleznete na portálu Moderní dějiny.cz

 

Učitelé vyjeli s Moderními dějinami na exkurzi do Berlína!

Pro učitele z Moravskoslezského kraje jsme uspořádali ve dnech 29.–31. března 2012 třídenní vzdělávací exkurzi do Berlína a Postupimi. Navštívili jsme společně významná historická místa, památníky a také zcela nové muzeální expozice vztahující se k zásadním událostem německých a evropských dějin 20. století. Kromě poznatků a prožitků získali učitelé metodický manuál pro přípravu vlastní dějepisné exkurze... Více na portálu Moderní dějiny.cz

 

Seminář Romové v Československu

Občanské sdružení PANT uspořádalo další seminář pro pedagogy v rámci projektu Moderní dějiny pro učitele. Konal se ve čtvrtek 23. února 2012 v budově Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě-Porubě a byl věnován životu a dějinám Romů v Československu ve 20. století. Více na portálu Moderní dějiny.cz.

 

Materiály ze semináře Vznik a proměny železné opony

Občanské sdružení PANT uspořádalo další seminář pro pedagogy, který je součástí projektu Moderní dějiny pro učitele. Konal se ve čtvrtek 26. ledna 2012 v budově Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě Porubě. Tentokrát jsme se věnovali fenoménu hranice rozdělující svobodný a nesvobodný svět. Materiály ze semináře jsou  ke stažení na portálu Moderní dějiny.cz.

 

Materiály ze semináře Represivní složky komunistického státu

Dne dne 10. listopadu 2011 na Gymnáziu Olgy Havlové uskutečnil seminář pro pedagogy akreditovaný MŠMT v rámci DVPP věnovný struktuře a fungování represivních složek komunistického Československa. Materiály ze semináře jsou ke stažení na portálu Moderní dějiny.cz.

 

Učitelé se vydali do Polska s Moderními dějinami.cz

"Historie na vlastní oči – po stopách židovské kultury a utrpení" - pod tímto názvem se uskutečnila první akreditovaná exkurze, kterou v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků připravilo Občanské sdružení PANT. Akce byla financována v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu... více na portálu Moderní dějiny
 

 

Jaký byl letošní ročník Letní školy moderních dějin?

Co v dějepise učit? Jak začlenit do výuky výpovědi pamětníků? Jak vytvořit k filmovému svědectví pracovní list? Existuje v dějepise kontroverzní téma? Jak s ním pracovat? Jaké jsou základní způsobilosti učitele dějepisu a jak je rozvíjet? Co zařadit do hodin, aby se děti na výuku těšily? Jak posílit čtenářskou gramotnost žáků? Na tyto a mnohé další otázky hledali odpověď učitelé z celé republiky v Ostravě 29. a 30. srpna 2011.

Téměř čtyři desítky učitelů strávily dva dny z přípravného týdne v Krajském zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v ulici Na Hradbách i na jiných místech Ostravy a načerpaly inspiraci zejména k výuce událostí 20. století. Zajímavý dvoudenní program Letní školy moderních dějin tvořila série podnětných workshopů vedených zkušenými lektory, s nimiž se účastníci věnovali praktické metodologii, aplikovatelné jak v dějepise, tak ve výchově k občanství, základech společenských věd, mediální výchově, českém jazyce a literatuře či dalších humanitních předmětech. Jak se účastníci shodli, dějiny 2. poloviny 20. století jsou pro školáky vzdáleným dávnověkem, přestože dospělí tuto dobu považují téměř za současnost...více na portálu Moderní dějiny
 

 

Moderní dějiny pro učitele, atraktivně a inspirativně

Je nám milou povinností informovat učitele především z Moravskoslezského kraje, že Občanskému sdružení PANT, které provozuje tento portál, byl schválen grantový projekt z OP VK „Moderní dějiny pro učitele, atraktivně a inspirativně“. Je zaměřen na pracovníky škol a školských zařízení Moravskoslezského kraje a jeho náplní budou moderní formy výuky historie 20.století v kontextu regionálních dějin. Nepochybně zde najdou inspiraci rovněž kolegové z dalších společenskovědních předmětů i jiných regionů České republiky.

Základní informace k dílčím aktivitám projektu najdete na portálu Moderní dějiny ZDE