Projekt Dějiny sousedů           

Visegrad Fund   

 

Nové DVD pro učitele dějepisu

 

Občanské sdružení PANT vydalo jako výstup tříletého mezinárodního projektu nazvaného Dějiny sousedů - visegrádské země ve vzájemných pohledech a perspektivách nové DVD. Obsahuje 12 studií a 28 metodik - pracovních listů, jejichž autory jsou historici, učitelé a metodici z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska.

 

Další setkání týmu projektu Dějiny sousedů

 

Již třetí pracovní setkání v Krakově navázalo na druhou pracovní schůzku týmu historiků a metodiků z ledna 2014 ve slovenském Senci. V rámci projektu Dějiny sousedů – Visegrádské země ve vzájemných pohledech a perspektivách vzniknou kromě jiného také Kapitoly z moderních dějin zemí Visegrádu. Více se dočtete na vzdělávacím portálu Moderní dějiny.cz

 

Tým projektu V4 Dějiny sousedů se sešel v Senci

 

Na dny 10. 1. - 11. 1. 2014 svolalo Občanské sdružení PANT pracovní schůzku týmu učitelů, metodiků a historiků visegrádských zemí do slovenského Sence. Zúčastnění nejdříve procházeli všechny v projektu vzniklé studie historiků a diskutovali o možnostech jejich metodického zpracování. Shodli se na obsahu i typech metodik a rozdělili si úkoly do dalších měsíců. Plán práce na další období a tematické bloky, kterými se projekt zabývá, najdete na vzdělávacím portálu Moderní dějiny.cz.

 

2. ročník česko-polské studentské výměny

 

Ve dnech 7. - 9. listopadu 2013 se konalo ostravské setkání druhého ročníku česko-polské studentské výměny mezi gymnázii EDUCAnet, Jazykovým gymnáziem Pavla Tigrida, gymnáziem Aleksandra Fredry, Mikołaja Kopernika a Józefa Bema. Akce navázala na říjnovou cestu ostravských žáků do Varšavy, kde je čekal bohatý program. Celý článek o pobytu polských studentů v Ostravě najdete na vzdělávacím portálu Moderní dějiny.cz.

 

Mezinárodní letní tábor Remember Europe 2013

 

Stejně jako loni se i letos zúčastnila skupina českých středoškolských studentů pod patronací Občanského sdružení PANT mezinárodního setkání v rámci visegrádské čtyřky REMEMBER EUROPE SUMMER YOUTH CAMP – 2013. Akce proběhla ve dnech 5.-11. srpna 2013 v Maďarsku – v Budapešti a lidové škole Lakitelek. Více o setkání studentů najdete na vzdělávacím portálu Moderní dějiny.cz.

 

Mezinárodní tým projektu V4 "Dějiny sousedů" se sešel v Ostravě

 

Ve dnech 30. 11. - 1. 12. 2012 svolalo Občanské sdružení PANT pracovní schůzku týmu učitelů, metodiků a historiků ze všech čtyř visegrádských zemí do Ostravy. Zúčastnění nejdříve diskutovali, shodli se na obsahu i a typech jednotlivých materiálů a rozdělili si úkoly do podzimu 2013. Podrobnosti o schůzce i o tématech, na kterých bude tým dále pracovat, najdete na portálu Moderní dějiny.cz.

 

Projekt Dějiny sousedů je realizován Občanským sdružením PANT díky International Visegrad Fund v rámci Strategic Grants Program v letech 2012-2014. Partnery jsou Institut paměti národa ve Varšavě, Historický ústav Slovenské akademie věd a Asociace maďarských učitelů dějepisu.

Cílem je vytvořit moderní, atraktivní a snadno dostupné materiály k výuce, zahrnující rovněž pohled z „druhé strany“ hranice, tj. „perspektivu sousedů“, pro konkrétní historický fenomén či děj. Projekt posílí porozumění mezi mladými lidmi zemí visegrádské skupiny  poznáním důležitých období dějin 20. století z pohledu souseda. Zaměříme se na události moderních dějin s důrazem na jejich společné i rozdílné rysy.

Výstupem projektu je výrazné rozšíření čtyřjazyčné rubriky na portále Moderní dějiny.cz. Jednotlivé jazykové varianty získají podobu národních webových mutací s vlastní strukturou a doménou. Dalším přínosem projektu je vytvoření zcela nových materiálů vhodných pro výuku i odbornou veřejnost, které budou dostupné i v tištěné podobě a distribuovány pomocí webového portálu, na seminářích a dalších vzdělávacích akcích.