Vzdělávací portál Moderní dějiny.cz

 

Moderní dějiny.cz vznikly jako odpověď na časté stížnosti učitelů dějepisu, kteří postrádali kvalitní výukové materiály, okomentované a uspořádané prameny či příklady dobré praxe pro výuku dějin 20. století. Naším záměrem je nabídnout učitelům webové prostředí, ve kterém budou moci jednoduše a přehledně získávat metodické a pramenné materiály pro každé dílčí historické téma, fenomén či období 20. století, diskutovat mezi sebou, reagovat na zveřejněné metodické náměty, hodnotit je a také spoluvytvářet nové.  

V prostředí portálu Moderní dějiny.cz učitel rychle a snadno nalezne vše potřebné - pracovní listy pro žáky a studenty, výkladové či pracovní výukové prezentace v powerpointu, kvalitní kopie dobových fotografií, ukázky z tisku, karikatury či reprodukce uměleckých děl ve fotogalerii, základní prameny, historické „ministudie“ a odkazy na zdroje i literaturu. To vše si může během několika minut prohlédnout a stáhnout zdarma do svého počítače. Portál je také přehledným rozcestníkem k dalším institucím, které se studiem moderních dějin zabývají a dějinné procesy systematicky dokumentují – ústavům, archivům, občanským sdružením a iniciativám či pamětnickým sdružením. 

Komu je portál určen?

Učitelům základních a středních škol nabízí inspirace, praktické odzkoušené návody, jak učit jednotlivá témata, hotové přípravy na jednotlivé vyučovací hodiny (Metodika, Prameny, Galerie), zajímavosti k tématu a oboru, aktuální informace o vzdělávacích akcích (Právě se děje). Studentům všech typů škol,  ti mohou čerpat především z uložených dobových dokumentů (Prameny), z databáze dobových fotografií, plakátů, karikatur, reprodukcí uměleckých děl - ideální pro tvůrčí úkoly či seminární práce. Všem zájemcům o moderní historii Nadšenci a milovníci dějin 20. století na portále nachází zajímavé a nové informace populárně-naučnou formou (Dějiny v médiích), mohou sledovat novinky v oboru (Právě se děje) a nahlížet přímo do zdrojů (Prameny).

Portál Moderní dějiny po třech letech existence nabízí přes pět stovek metodických a dvě stě pramenných příspěvků a pravidelně je obohacován. Redaktoři a přispěvatelé se rozhodli poskytnout kolegům plody své několikaleté tvůrčí práce a nabízejí připravené tematické celky pro využití ve výuce (prezentace, metodické listy, komentované a metodicky zpracované prameny). V redakci Moderních dějin tvoří učitelé většinu.

Publikované materiály jsou metodicky a odborně hodnoceny (redakce, redakční rada a spolupracující
historikové z renomovaných institucí). Portál Moderní dějiny.cz chce být nejen praktickým pomocníkem, ale také společným dílem všech zapálených a tvůrčích učitelů dějepisu, kterým nabízí prostor pro zveřejnění jejich inspirativní metodické práce.