Občanské sdružení PANT

 
Společnost je zavalená informacemi
 
Usilujeme o to, aby ty skutečně důležité věci nezapadly
 
Občanské sdružení PANT vzniklo 26. 7. 2007 s cílem působit v oblasti rozvoje a podpory informovanosti veřejnosti o problematice lidských práv a jejich porušování. Jeho činnost se zaměřuje především na vzdělávání, filmovou dokumentární a publicistickou tvorbu, podporu aktivit mapujících a rozvíjejících kulturní dědictví v českém, středoevropském a evropském regionu.
Od počátků jsou naším posláním a základní náplní naší činnosti vzdělávací či výukové aktivity v oblasti moderních dějin, dokumentární filmová tvorba, rozvíjení historického poznání a mapování dějinné paměti v českém, středoevropském a evropském kontextu. Vlajkovou lodí našeho sdružení je vzdělávací portál pro učitele, studenty a žáky Moderní dějiny.cz, který jsme uvedli do života v září roku 2009. Intenzivně spolupracujeme se základními, středními i vysokými školami, historickými a politologickými ústavy, archivy, pamětnickými sdruženími i dalšími nevládními organizacemi podobného zaměření. Na mezinárodním poli rozvíjíme plodnou spolupráci se vzdělávacími institucemi, školami a historickými pracovišti v Polsku, Maďarsku a na Slovensku.
Členy Občanského sdružení PANT jsou pedagogové, pracovníci médií a lidé z podnikatelské sféry.
 
Vedení Občanského sdružení PANT
 
Petr Pánek, předseda sdružení
Petr Šimíček, člen výboru
Jiří Sovadina, člen výboru
 
Stanovy Občanského sdružení PANT
 
Výroční zpráva za rok 2015
 
Výroční zpráva za rok 2014
 
Výroční zpráva za rok 2013
 
Výroční zpráva za rok 2012
 
Výroční zpráva za rok 2011
 
Výroční zpráva za rok 2010
 
Výroční zpráva za rok 2009
 
Výroční zpráva za rok 2008
 
Výroční zpráva za rok 2007